Bestuursmededeling:

Hallo beste dorpsbewoners,

Net als alle verenigingen binnen ons dorp beleven we, door de corona, zware tijden. We maken wel kosten, maar hebben geen inkomen. Het zal voor ons dan ook steeds moeilijker worden het hoofd (financieel) boven water te houden.

Wij hopen dat deze crisis snel voorbij zal zijn. De berichten hierover zijn hoopgevend. De komende periode zullen we echter nog wel te maken hebben met allerlei regels waar we ons aan zullen moeten houden.

De afgelopen jaren kwamen wij altijd bij u langs om het donateursgeld voor ons dorpshuis op te halen. Dat is in deze tijd een probleem. Daarom vragen wij u om, wanneer u ons dorpshuis een warm hart toedraagt, het bedrag van €5, - over te maken op bankrekening nr.:

NL41RABO 03219 004 13 t.n.v. dorpshuis OUS HOES Gieterveen

 

Namens het bestuur dorpshuis “OUS HOES” bij voorbaat dank voor uw begrip en wij hopen u snel weer te zien.

Bestuur


Ceciel Mentink, voorzitter
Steven Jonkman, secretaris
Vacant, Penningmeester

Be Blaauw
Henk Eling
Cars Bensik
Heildert Haandrikman
Johan Koopman
Giel van Vliet
Gerda Sanders
Lida op 't End
Roland Tel